Literatura o krojích

Většina literatury se zabývá pouze všeobecným popisem krojů. Podrobnější informace o ostrožském kroji naleznete v knihách Uherský Ostroh a Lidové kroje na Hodonínsku.Stránská Drahomíra, Lidové kroje v Československu, Díl I - Čechy, Nakladatelství J. Otto v Praze

Šotková Blažena, Naše lidové kroje, jejich vzory, střihy a zpracování, Vyšehrad Praha 1951

Šotková Blažena, Šijeme kroje, Novina Praha 1940

Kafková – Macků Antonie, Lidové kroje – Kroj velecký, Národopisný odbor Vesny v Brně 1923

Baran Ludvík, Staňková Jitka, Lidové kroje na Slovácku, ČTK Pressfoto, Praha

Baran Ludvík, Staňková Jitka, České a slovenské lidové kroje, Ottovo nakladatelství Praha 2004

Ludvíková Miroslava, Moravské a slezské kroje – Kvaše z roku 1814, Moravské zemské muzeum v Brně a Sudetendeutsches Archiv München 2000

Ludvíková Miroslava, Lidový kroj na Hané, Muzeum J. A. Komenského v Přerově 2002

Židlický Vladimír, Orel Jaroslav, Lidové kroje na Hodonínsku, Osveta 1979

Langhammerová Jiřina, České lidové kroje, Práce Praha 1994

Langhammerová Jiřina, Dějiny odívání – Lidové kroje z České republiky, Lidové noviny Praha 2001

Kroje horňácké obce Velká nad Veličkou, Obec Velká nad Veličkou 2000

Město Kunovice, Nezapomenutelná krása, Kroje a zvyky Kunovic, Město Kunovice 2006

Beneš Josef, Rok ve Vlčnově 1945-46, Společnost jízdy králů 2003

Jančář Josef a kolektiv, Vlastivěda moravská – Lidová Kultura na Moravě, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Ústav lidové kultury ve Strážnici 2000

Kolektiv autorů, Uherský Ostroh, Město Uherský Ostroh 2000

Kazimour Jos., Prof. Dr., Lidové kroje Československé, Československé podniky tiskařské a vydavatelské Praha 1920

Holub Alois, Česká dívka, časopis s přílohou Vzory ženských ručních prací, vydáno vlastním nákladem v letech 1908 – 1915.

obr. 1Návod na samovazbu tureckého šátku. Vypracovala Xavera Šantrůčková v roce 1915. obr.2 a 3 obr. 4 a 5 obr.6 a 7 obr.8 a 9 obr.10 a 11 obr. 12 a 13 obr. 14 a 15 text text

Uprka Joža, Vázání šátků, Prvé české knihkupectví a nakladatelství Jos. Pitharta Kroměříž

str. 1 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 11